Il Calanchi

Il Calanchi (på engelska Badlands) är en naturtyp som uppkommer i torrt klimat, där mjukare sedimentära bergarter och lera har eroderats av vind och vatten. Kanjoner, raviner, hoodooer och andra liknande geologiska strukturer är vanliga i badlandsterräng. Terrängen är ofta svårframkomlig till fots. Badlands har ofta starka färger, från svarta kollager, ljusa leror och röda vulkaniska bergarter.

img_4387_1jpg

Bilden visar Il Calanchi utanför staden Pisticci

Det engelska ordet badlands ("dåligt land") har direkta motsvarigheter i andra språk som talas i Nordamerika: Lakota kallar terrängen Makhóšiča, direkt översatt "dåligt land", medan franska trappers kallade den les mauvaises terres à traverser – "markerna som är svåra att korsa". Spansktalande kallar den tierra baldía ("öde land") och cárcava. I Italien kallas de, som sagt, calanchi . Benämningarna kommer från att badlands är svåra att bruka eller ens resa genom: de innehåller branta sluttningar, torr, lös jord, slipprig lera och djup sand. Badlands bildas i torra områden med sällsynta men kraftiga regnskurar, gles vegetation och mjuka sediment, vilket leder till omfattande erosion.

Några av de mest berömda fossilfyndigheterna i världen finns i badlands, där erosionen snabbt frilägger sedimentlager och det tunna vegetationsskiktet gör fossilletande relativt lätt.

Några av de mest välkända badlandsområdena finns i USA och Kanada

Källa: Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Badlands)