Växter och djur

Bland Basilicatas djurarter finns flera som är skyddade . I Nationalparken Pollino finns fortfarande varg, även om de för närvarande inte är fler än ungefär trettio till antalet. Det finns också vilda katter, vesslor, skunkar, mårdar, grävlingar, sällsynta gnagare  och piggsvin. Bland fiskarna finner vi öring och karp i de flesta floderna. Det finns också flera olika groddjur samt både land- och havssköldpaddor.  Rovfåglar, såsom örn, tornfalk, ormvråk, bivråk, duvhök, och andra hökar, finns det också gott om.

När det gäller växter så växer den ovanliga tallen, Pino Loricato, här och skogarna är rika på bok, ädelgran, kastanj, tall och svarta lindar. På marken i skogarna växer  Johannesört med sina vackra gula blommor med helande krafter, gulaktiga sällsynta arter av nejlikor, ginst och den stora Gullgentianan. På stränderna längs det Joniska havet växer Strandliljan (bilden).